Terapia pedagogiczna

Jest to rodzaj specyficznych działań pedagogiczno – terapeutycznych, które mają swoje zastosowanie w momencie występowania u jednostki określonych trudności w danym obszarze edukacyjnym. Podejmowane działania mają za zadanie wyeliminowanie przyczyn oraz zmniejszenie skutków powstałych na wskutek dłuższego działania negatywnego bodźca.

Kiedy stosuje się terapię i u kogo?

 • jeżeli zauważysz, że twoje dziecko nie radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • kiedy spadła jego samoocena
 • kiedy zaczyna mieć trudności w kontaktach interpersonalnych
 • gdy ma zaburzoną koncentrację uwagi
 • gdy jest nadpobudliwe psychoruchowo


Dla kogo?

 • dziecko dyslektyczne
 • dziecko z dysortografią
 • dziecko z dysgrafią
 • dziecko z dyskalkulią ( problemy z matematyką )
 • dziecko z zaburzeniem koncentracji uwagi
 • dziecko z nadpobudliwością psychoruchową


Aby prawidłowo zaplanować terapię pedagogiczną należy na wstępie:

 • przeprowadzić diagnozę pedagogiczną - czyli rozpoznanie poziomu rozwojowego jednostki
 • przeprowadzić wywiad z rodzicami
 • ustalić indywidualny program terapeutyczny.


Zdarza się, że przed terapią pedagogiczną wymagane będzie przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, którą przeprowadza zaprzyjaźniony psycholog. Diagnozowanie odbywa się w naszym gabinecie.