Centrum Rozwoju Dziecka SENSOGRACJA

to wspaniałe miejsce, w którym stwarzamy możliwości dla rozwoju małego człowieka
jak również wspieramy w przezwyciężeniu trudności, które im towarzyszą.

 

Nasza placówka posiada Standardy ochrony małoletnich.

 

bujające się dziecko

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Ta terapia jest skierowana do dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych, a prowadzą ją jedynie certyfikowani trenerzy. Często jest nazywana terapią przez zabawę. Podczas interesujących dla niego zajęć dziecko jest poddawane działaniu rożnych bodźców (słuchowych, węchowych, wzrokowych, dotykowych) i uczy się na nie reagować. Terapia jest poprzedzona wywiadem z rodzicami. Po jej zakończeniu otrzymują oni pisemną diagnozę wraz z wskazówkami dalszych działań, jakie powinni podejmować na co dzień w pracy z dzieckiem.


Terapia ręki

Zajęcia skierowane do dzieci, które mają problem z wykonywaniem prac manualnych lub wykazują niechęć wobec podejmowania takich działań. Trudności z motoryką małą mogą wynikać z wielu czynników, takich jak problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, wadami postawy, nieadekwatnym napięciem mięśniowym lub innych. Dlatego pracując nad sprawnością manualną dziecka, trzeba uwzględnić pracę nad jego całym ciałem. Zajęcia z terapii ręki odbywają się na dużej sali do ćwiczeń ruchowych.


terapia ręk
terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Taki rodzaj terapii podejmuje się, gdy dziecko wykazuje konkretne trudności w danym obszarze edukacyjnym. Mogą to być np. dysleksja, dysgrafia lub dyskalkulia. Terapię pedagogiczną warto również podjąć, jeśli zauważyłeś u dziecka niepokojące symptomy, takie jak obniżenie samooceny, trudności w kontaktach interpersonalnych czy nadpobudliwość psychoruchowa. Podejmowane podczas terapii formy aktywności mają na celu wyeliminowanie przyczyn problemu oraz złagodzeniu ich skutków.


TUS Trening umiejętności społecznych

Są to zajęcia grupowe, których celem jest zmiana niepożądanych zachowań występujących u dziecka na zachowania społecznie akceptowane. Trening poprawia ogólne umiejętności radzenia sobie w grupie. Jest szczególnie dedykowany dzieciom z ADHD, z zespołem Aspergera, wykazującym zachowania agresywne wobec rówieśników lub mającym trudności z nawiązywaniem relacji w grupie. Dzięki tym zajęciom dziecko nauczy się reagować właściwie na swoje emocje i kontrolować ich wyrażanie.


TUS Trening umiejętności społecznych
Smyko-multisensoryka

Smyko-multisensoryka

To zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci (od 6 miesięcy do 3 lat), które wspomagają ogólny rozwój dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Zapobiegają wadom postawy w przyszłości oraz deficytom sensorycznym. Zajęcia są prowadzone w grupach wiekowych, aby jak najlepiej dopasować tryb ich prowadzenia do wieku tak małych uczestników. Dzieci podczas spotkań są stymulowane na różne sposoby, tak aby zaangażować wszystkie zmysły.


Sensosmyki

To zajęcia skierowane do każdego dziecka, które chciałoby skorzystać z doskonale wyposażonej sali sensorycznej. Sprzęty znajdujące się w sali zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzać wszystkie 7 zmysłów małych użytkowników. Rożnego typu zabawki edukacyjne rozwijają układ wzrokowy, słuchowy, smakowy i węchowy. Wyposażenie sali jest modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników oraz dostosowywane do ich wieku. Zajęcia te dają dużo radości oraz poczucie sukcesu.


Sensosmyki

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

 

Przejdź do formularza kontaktowego