O nas

Dziecko rzucające piłką

Centrum rozwoju dziecka SENSOGRACJA powstało z myślą o pomocy dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi w tym również dzieciom z niepełnosprawnościami (zespół downa, autyzm, zespół aspergera). Obecnie jest to Centrum nauki, zabawy, terapii i wspierania rozwoju dzieci zarówno dzieci zdrowych, jak i z problemami.

Dlaczego my?

Ponieważ ogromną wagę przywiązujemy do dokładnej diagnozy podopiecznych oraz właściwego doboru  i prowanienia  terapii.

Jest to wspaniałe miejsce , przyjazne i odpowiednie dla rozwoju Twojego dziecka, miejsce z terapeutami, którym się chce pomagać.

 

mgr Maja Bartz

 

 

Mgr Maja Bartz właściciel Centrum rozwoju dziecka Sensogracja. Pani Maja jest terapeutą integracji sensorycznej, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki, terapeutą metody NeuroTaktylnej i Integracji odruchów wg Masgutowej, terapeutą behawioralnym SAZ, terapeutą pedagogicznym.

W Centrum Sensogracja prowadzi głównie diagnozy, konsultacje i terapię integracji sensorycznej, terapię ręki oraz terapię pedagogiczną. Prowadzi również grupowe zajęcia sensoryczne SensoSmyki z maluszkami oraz młodszymi dziećmi.


 

Edyta Mrówczyńska - Pedagog

 

Mgr Edyta Mrówczyńska to kolejny pedagog - terapeuta integracji społecznej w naszym Centrum. Jest nauczycielem przedszkola z 30-letnim doświadczeniem, w tym 25 lat w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i 8 lat praktyki na stanowiskach kierowniczych w przedszkolu.

Ma fantastyczne podejście do dziecka, dzieci są uwielbiają i chętnie uczęszczają na zajęcia ?


 

Sylwia Balcerak

 

Mgr Sylwia Balcerak jest magistrem z pedagogiki ogólnej i magistrem z resocjalizacji. Ukończyła również studia podyplomowe z integracji sensorycznej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, arteterapii z animacją kultury, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogiki oraz psychologii.
Ponadto ciągle podnosi swoje kwalifikacje i szkoli na różnych kursach. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć np. z terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, sensoplastyki, V. Sherborne oraz prowadzi konsultacje i terapię wybiorczosci pokarmowej. Zapraszamy do @Sensogracja na zajęcia z p.Sylwia. 💪🥰