Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na testach Południowo-Kalifornijskich oraz Obserwacji Klinicznej. Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami i często posługuje się uzupełniającymi narzędziami badawczymi. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostają stworzone: pisemna diagnoza a rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne, które powinni realizować w domu.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów metody integracji sensorycznej.

Terapia Integracji sensorycznej jest popularnie określana jako terapia przez zabawę. Polega na stymulowaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego - odbierającego wrażenia z ruchu ciała, proprioceptywnego i dotykowego - uruchamiających wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry.

Dziecku proponuje się różnorodne aktywności zabawowe w trakcie zajęć pokonuje ono tory przeszkód, buja się w różnych kierunkach i pozycjach ciała, odpycha się na deskorolce, uczy się balansować, robi taczki, jest zawijane w matę, uczy się reagować na różne bodźce (słuchowe , wzrokowe, dotykowe, węchowe ), spostrzegać różne elementy w otoczeniu. Podejmuje aktywności uruchamiające pracę mięśni poprzez siłowanie się, przeciąganie, przenoszenie. Uczy się koordynować ruchy swojego ciała. Terapeuta stara się motywować dziecko, aby było aktywne oraz uczyło się wykonywania coraz bardziej złożonych zadań ruchowych.

U dzieci z poważniejszymi zaburzeniami rozwojowymi terapia wymaga często bardziej ustrukturalizowanej formy. Ma też ona nieco inne cele odnoszące się głównie do poprawy funkcjonowania dziecka i rozwijaniu jego umiejętności samoobsługi.

Ważnym celem w terapii jest odblokowanie u dziecka naturalnych umiejętności inicjowania zabawy, rozwijania umiejętności planowania ruchów ciała, dostosowywania do zadania pracy mięśni, zdolności do regulacji stanu pobudzenia, dlatego też terapia jest zawsze indywidualna, dopasowana do potrzeb dziecka i zdiagnozowanych u niego problemów sensorycznych.

Istotnym elementem terapii integracji sensorycznej jest jej częstotliwość.