Wsparcie dziecka w trudnościach z jedzeniem

Jak wspierać dziecko w trudnościach z jedzeniem? Przede wszystkim konsultacja przez specjalistę wybiórczości pokarmowej, konsultacja z terapeutą si będzie tu kluczowa.

Jednak ważne są też  ogólne zasady, które są pomocne  w rozszerzaniu diety małego dziecka.

  1. Wspólne posiłki. Podczas wspólnych posiłków dziecko ma możliwość poznania jedzenia, które znajduje się na talerzu innych domowników.
  2. Pozycja dziecka przy stole. Dziecko podczas spożywania posiłku powinno siedzieć przy stole. Ważna jest jego wysokość i podparcie pleców i stóp.
  3. Ograniczenie dystraktorów. Dystraktory to wszystkie przedmioty lub bodźce, które odwracają uwagę dziecka od spożywanego posiłku. Dzieci mają wiedzieć, co jedzą. Należy więc  całkowicie wyeliminować oglądanie telewizji, korzystanie z  telefonu podczas posiłku.
  4. Trudności z usiedzeniem przy stole.  Jeśli dziecko jest pobudzone, ucieka od stołu w porze posiłku, warto tuż przed posiłkiem zapewnić dziecku stymulację prioprocepcji, czyli czucia głębokiego oraz dostarczyć mu więcej bodźców przedsionkowych.
  5. Nie zmuszajmy do jedzenia.
  6. Zachęcajmy dziecko do samodzielnego spożywania posiłku sztućcami lub rękami
  7. Wielokrotne ekspozycje i stopniowe oswajanie z danym produktem. Abyśmy mogli ocenić czy lubimy dany produkt, musimy jeść go kilka razy, dlatego więc jednorazowa ekspozycja na dany produkt nie powinna być traktowana jako posiłek, którego dziecko nie lubi.
  8. Zabawy o tematyce jedzenia, puzzle układanki, zabawy w gotowanie.
  9. Zabawy produktami spożywczymi, masami sensorycznymi. Dostarczanie wrażeń dotykowych dłoni i buzi.
  10. Angażowanie dziecka do pomocy w kuchni, wspólne robienie kanapek, sałatki owocowej, wspólne pieczenie pierników.